April 2018 Sermons

April 29, 2018                       “The Ethiopian Innovation” (Acts 8:26-40)

April 24, 2018                       "Life in Exile:  The Urn and the Treasure Chest"  (Jeremiah 29:4-14, 1 Peter 1:3-23)

April 22, 2018                       "New Formula, Same Great Taste" (1 John 3:16-24)

April 15, 2018                        "Favorite Child" (1 John 3:1-7) 

April 8, 2018                         "Fake News" (John 20:19-31)  

April 1, 2018                          "April Fools!"  (John 20:1-18)